Skip header content and main navigation Binghamton University, State University of New York - Patrick
Banner Brandon Evans Brittney Bleyle Trevor Reddick Phillip George Sonya Robinson Maneo Choudhury Daniel Friedman Joe Leeson-Schatz Anna Pinchuk Masakazu Kurihara Joshua Frumkin

Binghamton Speech & Debate

tran nhom

tran nhom
General Information
Name: tran nhom
Affiliation: Westview High School
Join Time: August 25, 2020 at 03:03AM EST
Send Message: You must Create an Account and Log-In to message users.
Debating Statistics
Wins: 0 (0 are Byes)
Losses: 0 (0 are Forfeits)
Average Points (Out of 30): 0 (0 total)
*Opponent Wins: 0
*Opponent Points: 0
Judging Statistics
Total Rounds Judged: 0
Average Points Given (Out of 30): 0
Voted Proposition In: N/A
Voted Opposition In: N/A
Average Length of Notes (Characters): 0 (0 total)
Matches
Current: None
Past: None

*Does not count opponents in bye or forfeit rounds.

Other
About Me: Trần Luxalon U-baffle còn có thể đục lỗ tiêu âm, đây là giải pháp hoàn hảo cho âm thanh và kiểm soát tiếng ồn tại các khu vực công cộng. Sự đa dạng về màu sắc và hiệu ứng bề mặt như giả vân gỗ, dán phủ Veneer gỗ thật là những ưu điểm vượt trội của sản phẩm Luxalon U-baffle.
Tran nhom
Vat lieu kien truc
Judge Philosophy: Not Available
Connect with Binghamton:
Twitter icon links to Binghamton University's Twitter page YouTube icon links to Binghamton University's YouTube page Facebook icon links to Binghamton University's Facebook page Pinterest icon links to Binghamton University's Pinterest page

Binghamton University Online Debate Platform powered by:

PHP MySQL SUIT