Skip header content and main navigation Binghamton University, State University of New York - Patrick
Banner Brandon Evans Brittney Bleyle Trevor Reddick Phillip George Sonya Robinson Maneo Choudhury Daniel Friedman Joe Leeson-Schatz Anna Pinchuk Masakazu Kurihara Joshua Frumkin

Binghamton Speech & Debate

devpro vietnam

devpro vietnam
General Information
Name: devpro vietnam
Affiliation: Unaffiliated
Join Time: April 13, 2018 at 11:41PM EST
Send Message: You must Create an Account and Log-In to message users.
Debating Statistics
Wins: 0 (0 are Byes)
Losses: 0 (0 are Forfeits)
Average Points (Out of 30): 0 (0 total)
*Opponent Wins: 0
*Opponent Points: 0
Judging Statistics
Total Rounds Judged: 0
Average Points Given (Out of 30): 0
Voted Proposition In: N/A
Voted Opposition In: N/A
Average Length of Notes (Characters): 0 (0 total)
Matches
Current: None
Past: None

*Does not count opponents in bye or forfeit rounds.

Other
About Me: Với bài viết này Devpro.edu.vn chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách lập trình java bằng netbean để các bạn có thể hiểu hơn về phương pháp này.
Đầu tiên bạn có thể cài đặt Netbeans theo 2 cách sau đây:
- Cách 1: Download JDK tích hợp Netbeans vài cài 1 lần (phiên bản Netbeans này sẽ chỉ hỗ trợ ngôn ngữ Java).

- Cách 2: Download JDK riêng rồi sau đó lựa chọn phiên bản Netbeans phù hợp (bạn có thể sử dụng để lập trình HTML5 & PHP, C/C++...).

Trong trường hợp này Devpro chúng tôi chọn cách thứ nhất. Tham khảo các bước tiến hành làm theo trình tự sau:

Bước1: Download Netbean

Links download: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html.

Nhớ chọn Netbeans With JDK.

Bước 2: Tiếp theo tiến hành cài đặt chương trình tương tự như các chương trình thông thường khác.

Bước 3: Mở Netbeans rồi sau đó chọn File -> New Project
Nguồn: https://www.devpro.edu.vn/huong-dan-lap-trinh-java-bang-netbean
Judge Philosophy: Not Available
Connect with Binghamton:
Twitter icon links to Binghamton University's Twitter page YouTube icon links to Binghamton University's YouTube page Facebook icon links to Binghamton University's Facebook page Pinterest icon links to Binghamton University's Pinterest page

Binghamton University Online Debate Platform powered by:

PHP MySQL SUIT