Skip header content and main navigation Binghamton University, State University of New York - Patrick
Banner Brandon Evans Brittney Bleyle Trevor Reddick Phillip George Sonya Robinson Maneo Choudhury Daniel Friedman Joe Leeson-Schatz Anna Pinchuk Masakazu Kurihara Joshua Frumkin

Binghamton Speech & Debate

Immica Vietnam

Immica Vietnam
General Information
Name: Immica Vietnam
Affiliation: Unaffiliated
Join Time: April 2, 2018 at 11:46PM EST
Send Message: You must Create an Account and Log-In to message users.
Debating Statistics
Wins: 0 (0 are Byes)
Losses: 0 (0 are Forfeits)
Average Points (Out of 30): 0 (0 total)
*Opponent Wins: 0
*Opponent Points: 0
Judging Statistics
Total Rounds Judged: 0
Average Points Given (Out of 30): 0
Voted Proposition In: N/A
Voted Opposition In: N/A
Average Length of Notes (Characters): 0 (0 total)
Matches
Current: None
Past: None

*Does not count opponents in bye or forfeit rounds.

Other
About Me: Ngoài việc hướng đến một cuộc sống tự do, bình đẳng và tôn trọng cho mọi người, Hoa Kỳ trở thành điểm thu hút bậc nhất thế giới còn vì điều kiện, môi trường sống tiện nghi, hiện đại và sự trong lành, mát mẻ nơi đây. Là một trong những quốc gia được đánh giá là sạch, thừa hưởng bầu không khí trong lành và nguồn nước sạch, vệ sinh và an toàn. Đây là yếu tố quan trọng mà rất nhiều người tìm kiếm và thật sự hài lòng khi quyết định nhập cư Mỹ. Với một môi trường sống vừa được chú trọng về bình đẳng cùng với nguồn không khí trong lành, các thực phẩm tại Mỹ cũng được chính phủ Mỹ có biện pháp kiểm duyệt kỹ càng trước khi được đưa ra thị trường nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Khi có được niềm tin từ người dân trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm – vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người thì chất lượng cuộc sống cũng được nâng cao qua đó.
Judge Philosophy: Not Available
Connect with Binghamton:
Twitter icon links to Binghamton University's Twitter page YouTube icon links to Binghamton University's YouTube page Facebook icon links to Binghamton University's Facebook page Pinterest icon links to Binghamton University's Pinterest page

Binghamton University Online Debate Platform powered by:

PHP MySQL SUIT