Skip header content and main navigation Binghamton University, State University of New York - Patrick
Banner Brandon Evans Brittney Bleyle Trevor Reddick Phillip George Sonya Robinson Maneo Choudhury Daniel Friedman Joe Leeson-Schatz Anna Pinchuk Masakazu Kurihara Joshua Frumkin

Binghamton Speech & Debate

kienthuc suckhoe

kienthuc suckhoe
General Information
Name: kienthuc suckhoe
Affiliation: Unaffiliated
Join Time: August 2, 2017 at 04:34AM EST
Send Message: You must Create an Account and Log-In to message users.
Debating Statistics
Wins: 0 (0 are Byes)
Losses: 0 (0 are Forfeits)
Average Points (Out of 30): 0 (0 total)
*Opponent Wins: 0
*Opponent Points: 0
Judging Statistics
Total Rounds Judged: 0
Average Points Given (Out of 30): 0
Voted Proposition In: N/A
Voted Opposition In: N/A
Average Length of Notes (Characters): 0 (0 total)
Matches
Current: None
Past: None

*Does not count opponents in bye or forfeit rounds.

Other
About Me: https://kienthucsuckhoe.org/ Trang thông tin kienthucsuckhoe không chỉ giúp các bệnh nhân không chỉ khỏi bệnh và mà còn giúp cho các bệnh nhân tiết kiệm được chi phí điều trị và có thể chữa bệnh dứt điểm sự an toàn khi sử dụng thuốc. Với dịch vụ thuốc được nhiều người bệnh biết đến thông qua đó qua lượng lượng truy cập hàng tháng trên google.
Judge Philosophy: Not Available
Connect with Binghamton:
Twitter icon links to Binghamton University's Twitter page YouTube icon links to Binghamton University's YouTube page Facebook icon links to Binghamton University's Facebook page Pinterest icon links to Binghamton University's Pinterest page

Binghamton University Online Debate Platform powered by:

PHP MySQL SUIT