Skip header content and main navigation Binghamton University, State University of New York - Patrick
Banner Brandon Evans Brittney Bleyle Trevor Reddick Phillip George Sonya Robinson Maneo Choudhury Daniel Friedman Joe Leeson-Schatz Anna Pinchuk Masakazu Kurihara Joshua Frumkin

Binghamton Speech & Debate

Nano Geyser

Nano Geyser
General Information
Name: Nano Geyser
Affiliation: Unaffiliated
Join Time: June 13, 2017 at 07:10AM EST
Send Message: You must Create an Account and Log-In to message users.
Debating Statistics
Wins: 0 (0 are Byes)
Losses: 0 (0 are Forfeits)
Average Points (Out of 30): 0 (0 total)
*Opponent Wins: 0
*Opponent Points: 0
Judging Statistics
Total Rounds Judged: 0
Average Points Given (Out of 30): 0
Voted Proposition In: N/A
Voted Opposition In: N/A
Average Length of Notes (Characters): 0 (0 total)
Matches
Current: None
Past: None

*Does not count opponents in bye or forfeit rounds.

Other
About Me: MLN nano geyser được làm bằng công nghệ na no là 1 trong những phát minh kinh điển từ rất lâu trên thế giới được áp dụng vào Lõi lọc Aragon {là 1|là một|là một trong|là 1 trong|chính là 1|chính là một trong) các sản phẩm kinh khủng về lọc nước mà chưa 1 công nghệ {nào|giỪ có thể bám theo ở tại lúc hiện nay.

Website : Máy lọc nước nano geyser
Judge Philosophy: Not Available
Connect with Binghamton:
Twitter icon links to Binghamton University's Twitter page YouTube icon links to Binghamton University's YouTube page Facebook icon links to Binghamton University's Facebook page Pinterest icon links to Binghamton University's Pinterest page

Binghamton University Online Debate Platform powered by:

PHP MySQL SUIT