Skip header content and main navigation Binghamton University, State University of New York - Patrick
Banner Brandon Evans Brittney Bleyle Trevor Reddick Phillip George Sonya Robinson Maneo Choudhury Daniel Friedman Joe Leeson-Schatz Anna Pinchuk Masakazu Kurihara Joshua Frumkin

Binghamton Speech & Debate

rey narice

rey narice
General Information
Name: rey narice
Affiliation: Unaffiliated
Join Time: September 14, 2017 at 07:57AM EST
Send Message: You must Create an Account and Log-In to message users.
Debating Statistics
Wins: 0 (0 are Byes)
Losses: 0 (0 are Forfeits)
Average Points (Out of 30): 0 (0 total)
*Opponent Wins: 0
*Opponent Points: 0
Judging Statistics
Total Rounds Judged: 0
Average Points Given (Out of 30): 0
Voted Proposition In: N/A
Voted Opposition In: N/A
Average Length of Notes (Characters): 0 (0 total)
Matches
Current: None
Past: None

*Does not count opponents in bye or forfeit rounds.

Other
About Me: Tôi tên là Tuấn, tôi là SEOer toàn thời gian tại Trung Tâm Đào Tạo SEO King World được 3 năm, tôi thấy rằng công việc seoer rất quan trọng, nếu tôi làm việc không có tâm, ảnh hưởng rất lớn đến dự án seo của công ty, công việc này đối với nhiều người cực kì áp lực nhưng đối với tôi rất thú vị, chỉ cần chịu khó trong 3 tháng đầu là mọi thứ sẽ ổn ngay
Homepage:
http://tuduyseokhacbiet.artseed.vn/dao-tao-seo/
Judge Philosophy: Not Available
Connect with Binghamton:
Twitter icon links to Binghamton University's Twitter page YouTube icon links to Binghamton University's YouTube page Facebook icon links to Binghamton University's Facebook page Pinterest icon links to Binghamton University's Pinterest page

Binghamton University Online Debate Platform powered by:

PHP MySQL SUIT